Stena Fastigheter sells properties to Stena Sessan